O języku

Szyk wyrazów w zdaniu prostym

Zapraszamy na krótki wpis o szyku w zdaniach prostych w języku duńskim. Zaczynamy!

Szyk pełni bardzo ważną funkcję w języku duńskim. Na próżno szukać końcówek i odmiany przez przypadki, dlatego miejsce danego wyrazu w zdaniu jest ściśle związane z jego rolą w wypowiedzi.

W tabelce rozpisałyśmy części, które możemy wyróżnić w zdaniu prostym. Wszystkie podane przykłady są w czasie teraźniejszym. Należy mieć na uwadze, że zdanie poboczne ma niekiedy inny szyk.

Pierwsze miejsce w zdaniu zajmuje podmiot lub inna część zdania, np. pora dnia.

Na drugim miejscu jest zawsze czasownik – nie ma znaczenia, czy na pierwszym miejscu jest osoba czy inna część zdania – czasownik jest zawsze na drugim miejscu.

Trzecie miejsce może zająć podmiot, jeśli na pierwszym miejscu wstawiliśmy coś innego.

Tuż po tym wstawiamy przeczenie, przysłówki bądź inne słowa, które określają częstotliwość.

Piąte miejsce zajmie drugi czasownik – np. bezokolicznik, jeśli mieliśmy wcześniej jakiś czasownik modalny. W tym miejscu może też się pojawić drugi czasownik, jeśli mamy do czynienia z czasem złożonym.

Szóste miejsce to dopełnienie. Możemy tu wstawić dopełnienie bliższe lub dalsze, zaimek zwrotny, orzecznik lub podmiot logiczny det/ der.

Ostatnie miejsce zajmuje okolicznik – tutaj trafiają wszystkie okoliczniki. Jeśli chodzi o kolejność miejsca i czasu, to najpierw dajemy okolicznik miejsca, a potem czasu.

Jak wygląda w takim razie szyk w pytaniach?

Jak widać szyk w pytaniach wygląda bardzo podobnie. Dalej możemy zastosować taki sam podział, jak przy zdaniu oznajmującym i przeczącym.

Czy szyk zdania prostego dalej budzi Wasze wątpliwości? Pod koniec miesiąca będzie mogli się sprawdzić – opublikujemy dla Was ćwiczenia z tym zagadnieniem 😉