O języku

Przymiotnik nieokreślony

Wiemy już co nieco o rzeczownikach w języku duńskim, dlatego nadszedł czas najwyższy, żeby rozgryźć duńskie przymiotniki. Dzisiaj bierzemy pod lupę przymiotniki nieokreślone.

Przymiotniki nieokreślone to te przymiotniki, które występują m.in. po rodzajniku nieokreślonym. Wówczas kluczowy jest sam rodzajnik nieokreślony, ponieważ ma on wpływ na formę przymiotnika. Dlatego przy rodzaju męsko-żeńskim przymiotnik pozostaje w swojej wyjściowej formie – nie dodajemy do niego żadnej końcówki:

 

Natomiast przy rodzaju nijakim dodajemy do przymiotnika końcówkę -t:

Z kolei przy liczbie mnogiej dopisujemy do przymiotnika -e:

Reasumując, przy odmianie przymiotnika nieokreślonego ważną rolę odgrywa rodzaj danego rzeczownika lub jego liczba: