Jak użyć...

Mieć coś w zwyczaju: czasownik at pleje

Duński czasownik at pleje ma kilka znaczeń, a dziś w ramach „Jak użyć…” zajmiemy się pierwszym z nich! Według słownika możemy użyć go do podkreślenia, że mamy w zwyczaju wykonywanie jakichś czynności lub regularnie towarzyszą nam pewne stany. Innymi słowy: zwykliśmy coś robić, gdzieś być czy czuć się w określony sposób.

at pleje

Jest to czasownik dość popularny wśród Skandynawów, jednak w Polsce chyba nie używamy go tak często. Na własnym przykładzie zauważyłyśmy, że zaczęłyśmy używać at pleje dopiero w późniejszych latach nauki języka. Jak zatem utworzyć zdanie z tym czasownikiem?

Konstrukcja wygląda następująco: KTOŚ lub COŚ plejer at + BEZOKOLICZNIK

 

Spójrzcie na parę przykładów poniżej:

  • Jeg plejer at spise ude hver dag. – Mam w zwyczaju codziennie jeść na mieście. / Codziennie jem na mieście.
  • Sara plejer at undgå at se horrorfilm, fordi hun er for bange. – Sara ma w zwyczaju unikanie oglądania horrorów, bo zbyt się boi. / Sara unika oglądania horrorów, bo zbyt się boi.
  • Min mor plejer at sige mig, hvad jeg skal. – Moja mama ma w zwyczaju mówić mi, co mam robić.

Za pomocą tej konstrukcji możemy też wyrazić, że zwykliśmy robić w przeszłości coś, co już nie jest aktualne:

  • Jeg plejede at mødes med mine venner for at drikke. – Miałam w zwyczaju spotykanie się ze znajomymi na wspólne picie. / Spotykałam się ze znajomymi na wspólne picie.
  • Lars og Maria plejede at bo sammen. – Lars i Maria zwykli mieszkać kiedyś razem. / Lars i Maria mieszkali kiedyś razem.
  • Det plejede at være forbudt, da jeg var barn. – To było zabronione, gdy byłem dzieckiem.

Niektóre tłumaczenia zdań z at pleje na język polski wyglądają nieco koślawo 😉 Ale chciałyśmy jak najlepiej przedstawić Wam sens konstrukcji.

 

Jeśli chodzi zaś o negację – wystarczy wtrącić słynne duńskie ikke między pleje a bezokolicznik, jak w następujących przykładach:

  • Klaus plejer ikke at ryge. – Klaus nie pali.
  • Jeg plejede ikke at have problemer med min hukommelse. – Kiedyś nie miałam problemów z pamięcią. 

 

Znaliście to znaczenie at pleje? Używacie? Dajcie znać!