Jak użyć...

Jak użyć – parę słów o kontynuowaniu

Zdaje się, że Jak użyć stało się regularną serią, której nowe wpisy pojawiają się na blogu w co drugi piątek! Wracamy więc do Was z kontynuacją postów o językowej tematyce. Vi bliver ved med… zaraz zaraz, jakie ved med? Dziś przeczytacie właśnie o kontynuowaniu wykonywania czegoś, zapraszamy do lektury 🙂

at fortsætte, at vedblive

Nieprzerwane wykonywanie jakiejś czynności możemy wyrazić na wiele sposobów. Jednym z nich jest użycie czasownika 'at fortsætte’ lub nieco bardziej formalnej opcji 'at vedblive’. Jak to zrobić? Przeanalizujmy razem poniższe przykłady:

 • Jeg fortsætter med at lede efter Jonas, indtil jeg finder ham. – Nie przestanę szukać Jonasa, póki go nie znajdę.
 • Bandet har fortsat sine aktiviteter, selv efter visse medlemmer forlod gruppen. – Zespół kontynuował swoje aktywności, nawet po odejściu niektórych członków.
 • Deltagerne vedbliver med at respektere sådanne finansielle vilkår. – Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszych warunków finansowych.
 • Man vedbliver at sige, at brødpriserne er steget med 200 procent. – Mówi się, że ceny chleba wzrosły o 200 procent. 

Możemy zauważyć wspólną zasadę dla obu czasowników: najczęściej łączą się z przyimkiem 'med’. Ta sama zasada dotyczyć będzie dzisiejszego gościa głównego, do którego od razu przejdziemy.

 

at blive ved med

Konstrukcja, którą się zajmiemy, czyli 'at blive ved med, może budzić wątpliwości niejednego ucznia przystępującego do nauki duńskiego. Same nie do końca wiedziałyśmy, jak ją ugryźć, przez tę dziwnie wyglądającą zbitkę ved i med. Ale spokojna głowa! Zapewniamy, że są niegroźne. Samo 'blive ved’ sygnalizuje, że kontynuujemy wykonywanie jakiejś czynności; nieprzerwanie czymś się zajmujemy, natomiast 'med’ jest tutaj przyimkiem, przydatnym do tworzenia zdań. Dosłownie można powiedzieć, że trwamy W robieniu czegoś.

Według słownika możemy posłużyć się wyrażeniem na dwa sposoby – używając 'med’ lub nie:

 1. NOGEN/NOGET bliver ved med at+INFINITIV/NOGET, a więc KTOŚ/COŚ bliver ved med at BEZOKOLICZNIK/COŚ
 2. NOGEN/NOGET bliver ved (at+INFINITIV), gdzie KTOŚ/COŚ bliver ved BEZOKOLICZNIK

Teraz przyjrzyjmy się przykładom zdań:

 • Agnes blev ved med at stirre på mig, da jeg besøgte dem i sidste weekend. – Agnes nie spuszczała ze mnie wzroku, gdy odwiedziłam ich w zeszły weekend.
 • Du bliver ved med at sige, du flytter, men det gør du ikke. – Ciągle powtarzasz, że się wyprowadzisz, ale nie robisz tego.
 • Hvor længe skal du blive ved med det arbejde? Jeg er så træt af det. – Jak długo jeszcze będziesz tam pracować? Mam już tego dość.
 • Hun ved godt, at hvis jeg bliver ved med at ringe til hende, så er det noget vigtigt. – Dobrze wie, że mam ważną sprawę, skoro do niej wydzwaniam.
 • Jeg tager mine piller, men smerterne bliver ved. – Biorę leki, ale ból nie ustępuje.
 • Manden blev ved at skrige på drengen, men han rørte sig ikke. – Mężczyzna ciągle krzyczał na chłopaka, ale on ani drgnął.

Zachęcamy Was do tworzenia własnych zdań z proponowanymi przez nas duńskimi konstrukcjami! Z naszego punktu widzenia wersję z przyimkiem 'med’ stosuje się częściej ? Jakie są Wasze spostrzeżenia?