O języku

Jak czytać i pisać daty po duńsku?

Rozprawiliśmy się już z liczebnikami głównymi i porządkowymi, dlatego nadszedł czas najwyższy na daty. Ruszajmy!

Podając daty stosuje się liczebniki porządkowe oraz przedimek określony den, np.:

den 15. april

Przedimek den możemy zapisać również w formie skróconej:

d. 15. april

Bądź też całkowicie go pominąć w zapisie, pamiętając wciąż o nim w mówieniu:

15. april

Jakby to wyglądało w zdaniu?

Jeg er født den 15. april 1995. - Urodziłem się piętnastego kwietnia 1995.

Znane już nam liczebniki porządkowe możemy wykorzystać również w inny sposób – liczebnikiem możemy zastąpić miesiąc:

11/ 5 – ellevte i femte (jedenasty maja) 29/ 4 – niogtyvende i fjerde (dwudziesty dziewiąty kwietnia) Wiemy już, że przed dniem stawiamy przedimek określony den, przejdźmy więc do tego, jak czytamy lata.

Lata dzielimy sobie na dwie części: czytamy zaczynając od liczby setek i dodajemy resztę, np.:

1995 - nitten hundrede femoghalvfems/ nitten femoghalvfems (hundrede jest tutaj opcjonalne)
 1987 - nitten hundrede/ nitten syvogfirs

Uwaga! Rok 2000 jest tutaj wyjątkiem i czytamy go: to tusind.

Jak przeczytamy inne lata z dwójką z przodu? Weźmy sobie za przykład bieżący rok:

2019 - to tusind og nitten

Przejdźmy zatem do całego zapisu dat. Daty możemy zapisywać standardowo: 24.10.1995 (dzień-miesiąc-rok), bądź 10.24.1995 (miesiąc-dzień-rok). Pierwszy sposób jest bardziej powszechny w Danii. Wówczas datę przeczytamy:

24.10.1995 - den fireogtyvende oktober nitten femoghalvfems

Czy daty dalej stanowią dla Was tajemnicę?

Spróbujcie swoich sił w krótkim ćwiczeniu poniżej.

Zapisz słownie podane daty.

21.09.2017 

04.02.1993

18.08.2001

14/9 2019

25.12.1934

Jak poszło? Dajcie nam znać w komentarzach, jakie są Wasze odpowiedzi 😉